Регистрация на фирма – видове фирми, условия за функциониране и избор

Когато желаете да регистрирате подходящият формат фирма за бизнеса си – направете проучване в Интернет

Регистрация на фирма, видове фирми които могат да се основат в България, спецификата им и последващото счетоводно отчитане и данъчно облагане! Това е темата на днешния материал, за които специалистите напоследък много говорят. В България Търговския закон и нормативните актове законово регулират функционирането и извършването на бизнес в страната. За да извършвате търговска дейност, внос или износ, производство и продажба на продукция, строителни и ремонтни дейности, счетоводни и финансови услуги, онлайн магазин за модни стоки, техника или други артикули, ресторантьорски бизнес, доставка на храна и прочие – трябва да имате законно регистрирана фирма. В зависимост от избора на производство, търговия и дейност за фирмата, ниша на опериране и облагане с данъци – можете да изберете различен тип форми за вашата бизнес дейност. Какви са те вижте в следващите редове…

Регистрация на фирма – видовете фирми у нас и възможностите им

На страниците на Министерството на финансите можете да намерите много полезна информация за регистрацията на фирма, за стъпките които трябва да се предприемат в тази насока. След това може да направите проучване и да се свържете с опитни професионалисти, които да ви посъветват и да подадат документите ви в Търговски регистър. Според управлението си у нас фирмите биват персонални дружества и дружества основани с капитали. Персоналните дружества са често събирателни или командитни, като събирателните се основават посредством капитали на съдружниците или в последствие капитализиране на част от печалбата на бизнеса. Командитните дружества се основават от две лица най-малко, за да управляват общи бизнес интереси. Управителите-собственици в случая са отговорни за задълженията на дружеството, докато другите участници в него отговарят до дела на капиталите си внесени във фирмата.

При персоналните дружества няма органи назначени за управлението на фирмата, а собствениците й я управляват и отговарят за нея и дълговете й със собствено имущество! Капиталовите дружества у нас се основават на база внесен минимален капитал за учредяване на компанията. В България разпознаваме капиталови дружества от типа на ООД или ЕООД, АД или ЕАД. Капиталовите дружества задължително трябва да имат управителен орган отговарящ за дейността им, като управителите и съдружниците или акционерите в тях имат ограничена отговорност. Тоест отговарят за дългове до дела на вноските си за капитала и не с лично притежаваното си имущество!

Когато сте решили да правите бизнес и регистрация на фирма е много важно да изберете правилната форма, под която компанията ви да оперира (това е важно и за счетоводното отчитане и данъчното облагане!). За това можете да се доверите на опитни счетоводители, които да направят така че до два дни от подаването на документите ви, фирмата вече да е легално действаща. Потърсете в Интернет още днес и започнете бизнеса си на чисто – с бърза, лесна и изгодна регистрация на фирма!